середа, 5 червня 2024 р.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ: ОСВІТА, НАУКА, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ


06-07 червня 2024 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Тернопільською обласною радою, Департаментом освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації, Люблінською вищою школою в Риках (Польща), Жешувським університетом (Польща), Куявсько-Поморською академією (Польща), Університетом сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина), Європейським університетом Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина), Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Інститутом екології Карпат Національної академії наук України, Кременецьким ботанічним садом було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, мистецтво формування ландшафту». У конференції взяли участь 115 наукових, науково-педагогічних працівників з України, Польщі, Німеччини.

   Свої наукові здобутки надіслали: 15 докторів наук, професорів; 26 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидати наук, 2 доктори філософії, 10 доцентів, 10 викладачів, 1 асистент, 3 аспіранта, 5 методистів, 2 наукові співробітники, провідні фахівці, експерти, завідувачі лабораторій; голова правління, директор закладу освіти консультант; 7 заступників директорів закладів освіти, 4 учителі, 3 вихователі, 9 студентів, один учень та інші.

  06 червня науковий захід відкрив Петровський Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, директор Тернопільського ОКІППО, який привітав учасників науково-практичної конференції. Із вітальним словом до учасників звернулася Василашко Ірина Павлівна, завідувачка сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

  Учасниками конференції були запропоновані доповіді, в яких розкривалася сутність різних проблем у контексті теми конференції. З-поміж всіх доповідей доцільно виокремити такі:

 • Кучерук О. А., д-р пед. н., професорки кафедри української мови та методики її навчання, Житомирський державний університет імені Івана Франка. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
 • Кагала О. О., к. біол. н., старшого наукового співробітника, завідувача відділу охорони природних екосистем, Сичак Н. М., к. біол. н., старшого наукового співробітника відділу охорони природних екосистем, Інститут екології Карпат НАН України. РІЗНОТРАВНІ ГАЗОНИ – НОВА КОНЦЕПЦІЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТА
 • Онук Л. Л., к.біол.н., завідувача відділу фітосозології, Кременецький ботанічний сад. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ УРОЧИЩА «ПОКАЯННА ГОРА» (С. КОМАРИН КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ)
 • Вітенка І. М., к. геогр. н., заступника директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти. РОЛЬ ДЕКОРАТИВНОГО САДІВНИЦТВА (ОЗЕЛЕНЕННЯ) У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
 • Кузьменко О. С., д. пед. н., професорки, провідного наукового співробітника відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України», ученого секретаря секретаріату Вченої ради, Донецький державний університет внутрішніх справ. ТРАНСФОРМАЦІЯ STEM-ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ЕСО-СИСТЕМИ
 • Бондара О. Б., к. с.-г. н., доцента, доцента кафедри екології та охорони здоров’я, Західноукраїнський національний університет, Мельника Є. Є., к. с.-г. н., старшого дослідника, старшого наукового співробітника сектору екології лісу, Український ордена «Знак пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. ВисоцькогоПогорєлової О. М., к. біол. н., доцента кафедри екології та охорони здоров’я, Західноукраїнський національний університетОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (М. КРЕМЕНЕЦЬ) ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТУ I-TREE ECO
 • Гончаренко Я. В., к. біол. н., доцента кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Олексійченко Н. О., д. с.-г. наук, професора кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. ДЕНДРОФЛОРА СКВЕРУ «ДНЯ ВИШИВАНКИ» У М. ЧЕРНІВЦІ
 • Черняка В. М., д. біол. н., професора, завідувача кафедри змісту і методик навчальних предметів, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти. КУЛЬТИВОВАНА ДЕНДРОФЛОРА ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ

  Модераторами пленарного засідання були Вітенко Ігор Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти; Олексюк Олеся Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО; Колодійчук Олег Ярославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО. ІТ-підтримку забезпечувала Мочук Оксана Богданівна, методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО.

Доповіді учасників науково-практичної конференції виголошено за такими напрямами:

 1. Актуальні проблеми збереження біологічного й ландшафтного різноманіття в Україні у контексті сталого розвитку.
 2. Стратегія збереження природних і культурних насаджень у старовинних парках.
 3. Сучасні проблеми історичних та інших тематичних парків України і світу.
 4. Пам’ятки садово-паркового мистецтва як об’єкти ПЗФ: сучасний стан та розвиток.
 5. Трансформаційні процеси зелених насаджень в урбанізованих екосистемах.
 6. Освітні аспекти облаштування ландшафтів та еколого-просвітницька праця.
 7. Формування екологічної компетентності здобувачів освіти в контексті реалізації Концепції НУШ: освітні виклики й можливості.
 8. Постаті та події в контексті вивчення і збереження біорізноманіття.

   Роботу було продовжено 07 червня 2024 року під час виїзного засідання конференції в м. Кременець на базі Кременецького ботанічного саду.

   Упродовж двох днів учасники конференції мали змогу познайомитися, обговорити професійні питання, обмінятися власними напрацюваннями, ідеями та підходами, а також окреслити перспективи щодо вирішення актуальних проблем озеленення населених місць. Вони збагатили свій науковий світогляд новітньою інформацією у царині природничої освіти та тенденціями розвитку екосистеми України та закордоння.

   Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, мистецтво формування ландшафту» позитивно відгукувалися про організацію та змістове наповнення заходу та щиро дякували її організаторам і виступаючим відмітивши потрібність заходів такого рівня і необхідність проведення їх у майбутньому.


понеділок, 29 квітня 2024 р.

Шкільні підручники з “Основ здоровʼя” як джерело толерантності до насильства і звинувачення постраждалих

“Замість того, щоб кидати виклик усталеним дискримінаційним гендерним нормам і практикам, шкільна освіта в багатьох суспільствах зміцнює гендерні стереотипи та підтримує патріархальний порядок суспільства, що виражається через відтворення жіночої/чоловічої ієрархії підпорядкування/домінування“, – так звучить загальна рекомендація № 36 “Про доступ до освіти жінок і дівчат” Комітету ООН із виконання Конвенції ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.

Детальніше

понеділок, 12 лютого 2024 р.

Опитування вчителів 2024

Моніторинг готовності та потреб вчителів щодо використання цифрових засобів та ІКТ

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з Інститутом цифровізації освіти НАПН України з 12 лютого по 31 березня 2024 р. проводить всеукраїнське онлайн-опитування вчителів щодо використання ними цифрових засобів та ІКТ.

Запрошуємо Вас долучитись до опитування за покликанням  https://forms.gle/JxWXQ8btuFDnUqNA6.

Цифрові інструменти вчителя: функції, переваги, застосування

 Сучасний клас є динамічною екосистемою, що не обов’язково перебуває в одному місці в один час. Навіть найталановитіший учитель не може розірватися й одночасно викладати матеріал для класу в бомбосховищі та для інших дітей, що навчаються дистанційно. Якщо він не опанує цифрові інструменти.

Адже запорукою ефективного уроку сьогодні є:

 • інтерактивність – учень повинен працювати, а не лише пасивно сприймати матеріал;
 • ефективна комунікація – інформація має доходити як до учня, так і до вчителя у зрозумілому форматі;
 • залученість – неможливо змусити вчитися школяра онлайн або самостійно, якщо він не зацікавлений і не вмотивований.

Досягти таких цілей без цифрових інструментів нереально. Ба більше, завдяки їх застосуванню викладач розвиває відповідні навички учнів, без яких наразі повноцінно жити, навчатися й працювати досить складно. 

Докладніше 

неділя, 4 лютого 2024 р.

STEM-школа – 2024

 Стартувала реєстрація на зимову сесію STEM-школи. 14-та дистанційна сесія «STEM-школа – 2024» проводитиметься за наступним планом:

01-27.02.2024 – реєстрація: заповнення реєстраційної форми для участі у роботі сесії за покликанням: https://stem.nppu.org/#Registration;

20-25.02.2024 – дистанційне навчання: семінари, STEM-майстерні, самостійне опрацювання навчально-методичних матеріалів відбувається на освітній платформі Українського проєкту «Якість освіти» (http://yakistosviti.com.ua/uk/Golovna) та доступні у зручний час протягом сесії;

26-28.02.2024 – тестування: опрацювання учасниками тесту в особистому кабінеті за покликанням https://stem.nppu.org/cabinet/ (вхід в кабінет через введення  електронної пошти, що вказували при реєстрації);

29.02.2024 – видача сертифікатів спікерам, слухачам: за результатами успішного виконання підсумкового тестування (80% правильних відповідей) на 15  академічних годин (0,5 ETSC): сертифікати автоматично завантажуються в особистий кабінет.