Колодійчук Олег Ярославович

 o.kolodiichuk@ippo.edu.te.ua

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.
З 2020 року працює на кафедрі змісту і методик навчальних предметів.Робота над індивідуальною науковою проблемою 2023 р.:

Використання методики змішаного навчання для технологічної освіти учнів 5–11 класів ЗЗСО.


Теми лекцій доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів 2023 року:
 1. Теоретико-методичні аспекти створення загальношкільних STEM-проєктів.
 2. Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності учасників освітнього процесу в галузі інформаційної безпеки.
 3. Особливості формування безпечного та здорового середовища в закладах освіти у воєнний та післявоєнний час.
 4. Теоретико-методичні аспекти евристичного навчання в умовах НУШ.
 5. Формування в учнів проєктно-технологічної компетентності на уроках креслення.
 6. Навчально-методичний супровід учнівського навчального проєкту на уроках технологій та трудового навчання. Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ.
Видавнича діяльність 2023 року:
 1. Колодійчук О. Я. Особливості організації діяльності здобувачів освіти відповідно до запитів суспільства під час воєнного стану. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : наук., метод., інформ. зб. матеріалів / редкол.: О. М. Петровський, В. С. Мисик, І. М. Вітенко та ін. Тернопіль : ТОКІППО, 2023. С. 186–188.
 2. Колодійчук О. Я., Кондирєва М. М. Формування у здобувачів освіти патріотизму на уроках трудового навчання та технологій: інтегрування навчальних матеріалів з української літератури. Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 08-09 черв., 2023 р. [ред.кол. : В. М. Черняк (відп. ред.) та ін.]. Тернопіль : Вид. центр ТОКІППО, 2023. С. 82–89.
Участь у конференціях 2023 року:
 • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди».
 • Участь у ІІ Всеукраїнській конференції «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія».
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення».
Робота над індивідуальною науковою проблемою 2022 р.:

Використання технології змішаного навчання для технологічної освіти учнів 5–11 класів ЗЗСО.

Теми лекцій доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів:
 1. Теоретико-методичні аспекти створення загальношкільних STEM-проєктів. 
 2. Особливості формування безпечного та здорового освітнього середовища в закладах освіти. 
 3. Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом використання моделей змішаного навчання. 
 4. Особливості технологічної освіти учнів в умовах формального та формувального навчання. 
 5. Особливості використання евристичних методів проєктування для технологічної освіти дітей. 

Видавнича діяльність 2022 року:
 1. Колодійчук О. Я. Конструктивні підходи до реалізації методики «Перевернутий клас» у діяльності вчителя трудового навчання та технологій. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 115–118.
 2. тези «Проблеми опанування курсу дисципліни «Креслення» студентами Тернопільського фахового коледжу Університету «Україна»»
 3. три публікації з проблеми пожежної безпеки в рубрику «Безпечне середовище», яка розміщена на сайті ТОКІППО в інформаційному віснику «Війна» на теми: «Засоби гасіння пожежі», «Дії під час рятування потерпілих з пожежі» та «Дії під час пожежі в приміщенні».
 4. дві публікації у блозі «Вісник медіаграмотності» на теми: «Ризики участі дітей в онлайн-іграх, квестах, челенджах» і «Практичні маркери: шість типів контенту».
 5. співучасть в укладанні методичних рекомендацій щодо проведення заходів із здобувачами освіти для формування їхніх компетентностей з уникнення ризиків, пов’язаних з можливим ураженням вибухонебезпечними предметами та порядку дій під час їх виявлення.
 6. Колодійчук О.Я. Особливості навчання здобувачів освіти за змішаною формою в умовах воєнного стану. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29-30 верес. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 172–174.
 7. Колодійчук О.Я., Іванюк Т.Г. Мотивація як фактор впливу на ефективність навчання та успішність освітнього процесу з математики. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 24 листопада. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 110–113.

Участь у конференціях 2022 року:

 1. Участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «VІ Ґеретівські читання».

 2. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст»  (09-10 червня, 2022).
 3. Участь у Міжнародному освітньому форумі «Трансформації в освіті: виклики і перспективи».
 4. Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності”  (29-30 вересня ,2022).
 5. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти» (24 листопада, 2022).
 6. Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті Української хартії вільної людини».

Робота над індивідуальною науковою проблемою 2021 р.:

Використання технології змішаного навчання для технологічної освіти учнів 5–11 класів ЗЗСО.


Теми лекцій викладача кафедри змісту і методик навчальних предметів:

Загальні
 1. Особливості організації в закладі освіти безпечного освітнього середовища та створення його кодексу. 
 2. Теоретико-методичні аспекти створення міжпредметних проєктів шляхом проєктної діяльності учасників освітнього процесу. 
 3. Використання методу «Перевернутий клас» у контексті впровадження «змішаного навчання» в закладах освіти.
За напрямами
 1.  ГПД Формування життєвих компетентностей дітей шляхом трудового виховання на групах продовженого дня. 
 2.  ПК Формування життєвих компетентностей учнів початкової школи шляхом трудового виховання в умовах НУШ. 
 3.  Гуртки Формування життєвих компетентностей членів гуртків шляхом трудового виховання. 
 4.  Трудове навчання. Технології. Теоретико-методологічні аспекти викладання предметів технологічного компоненту освітньої галузі «Технології» в умовах освітніх стандартів 2011 та 2020 рр. 
 5.  Трудове навчання. Технології. Образотворче мистецтво. Гуртки технічної творчості, технічні, декоративно-прикладного мистецтва. Особливості використання евристичних методів проєктування для технологічної освіти дітей.
Видавнича діяльність 2021 року:
 1. Колодійчук О. Я., Кондирєва М. М. Теоретико-методичні аспекти інтегрування навчального матеріалу мовно-літературної освітньої галузі та навчальних предметів технологічного компоненту освітньої галузі «Технології». Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 15–16 квіт. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 223–227. 
 2. Колодійчук О. Я. Деякі аспекти оцінювання проєктно-технологічної діяльності учнів 5–9 класів на уроках трудового навчання в НУШ. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Тернопіль, 24–25 трав. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. –. 
 3. Колодійчук О. Я., Колодійчук О. Р. Моніторинг батьків учнів як складник створення безпечного освітнього середовища: теорія і практика (на прикладі Тернопільського НВК ШЕЛ № 9 ім. І. Блажкевич). Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 158–161.
 4. Колодійчук О. Я., Гайда В. Я. Використання в сучасних умовах практики розвитку технічної творчості дітей та молоді в закладах освіти Галичини (1900–1939 рр.). Український педагогічний журнал. 2021. № 2. С. 136–145.
 5. Колодійчук О. Я. План реалізації STRAEM-проєкту «Ландшафтний дизайн». Реалізація концепції STEM-освіти у процесі підвищення кваліфікації учителів : Тернопіль : ТОКІППО, 2021. С. 118–133.
 6. Колодійчук О. Я. Створення об’єктів ландшафтного дизайну на території освітнього закладу в рамках міжпредметних проєктів: теоретико-методичні та психологічні аспекти. Інноваційні аспекти розвитку освіти : навч.-метод. посіб. Ч. 1. Тернопіль : ТОКІППО, 2021. С. 207–220.
 7. Колодійчук О. Я. Резюме. Нариси історії кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Тернопіль : Тайп, 2021. С. 47–50.
Участь у конференціях 2021 року:
 1. Участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» (Тернопіль, ТОКІППО, 15–16 квітня 2021 р.). 
 2. Участь у ІV всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» (Тернопіль, ТПНУ ім. В. Гнатюка, 24–25 травня 2021 р.) 
 3. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи» (Тернопіль, ТОКІППО, 10–11 червня 2021 р.)
Робота над індивідуальною науковою проблемою 2020 р.:
«Формування техніко-технологічних компетентностей учнів засобами технічної творчості»

Теми лекцій викладача кафедри змісту і методик навчальних предметів:
  1. Дидактичні та методичні аспекти здійснення інтегрованого навчання в ЗЗСО.
  2. Особливості охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.
  3. Формування ключових компетентностей учнів на групах продовженого дня засобами трудового виховання.
  4. Особливості реалізації програмно-методичного забезпечення викладання предметів технологічного циклу в умовах сучасної української школи.
  5. Формування проектно-технологічної компетентності здобувачів освіти в контексті положень Нової української школи.
  Видавнича діяльність 2020 року:
  1. Колодійчук О. Я. Проблеми трудової діяльності та підвищення фахового рівня учителів «Трудового навчання» і «Технологій» в умовах реформування української освіти. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 9–10 квіт. 2020 р., Тернопіль, 2020. С. 195–198.
  2. Колодійчук О. Я., Колодійчук О. Р. Особливості формування та розвитку життєвої компетентності учнів засобами змістового наповнення предметів технологічного компоненту освітньої галузі «Технології» в контексті ціннісних орієнтирів Української Хартії вільної людини. Українська Хартія вільної людини – ціннісний базис для національної концепції «Нова українська школа» : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29 квіт. 2020 р., Тернопіль, 2020. С. 96–103.
  3. Колодійчук О. Я., Колодійчук О. Р. Формування екологічних компетентностей учнів 7–11 класів ЗЗСО при опануванні технології ландшафтного дизайну: теоретичні та психологічні аспекти. Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 4–5 черв. 2020 р., Тернопіль, 2020. С. 188–190.
  4. Колодійчук О. Я. Проблеми розвитку навчальних предметів технологічного компоненту освітньої галузі «Технології», у вимогах сьогодення, в Україні та практиці закордонних країн. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 28 трав. 2020 р., Київ, 2020. С. 0–0.
  5. Колодійчук О. Я. Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів ЗЗСО у процесі трудового навчання під час виготовлення виробів з деревини та деревинних матеріалів. Освіта ХХІ століття: реалії та перспективи розвитку : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 6 лист. 2020 р., Тернопіль, 2020. С. 252–255.
  6. Колодійчук О. Я. Теоретико-методичні аспекти впровадження інтегрованого навчання в закладах освіти. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти : матеріали IV регіон. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 26 лист. 2020 р., Тернопіль, 2020. С. 0–0.

  Немає коментарів:

  Дописати коментар