Олексюк Олеся Романівна


Oleksiuk Olesia
Доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів, кандидат педагогічних наук за спеціальністю «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

З 2015 року працює на кафедрі методики і змісту освіти та ІКТ.

З 2016 року працює на кафедрі змісту і методик навчальних предметів.

 o.oleksyuk@ippo.edu.te.ua

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1454-0046 

Коло наукових інтересів: проблема розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів; впровадження хмарних технологій в професійну діяльність педагогів; цифровізація закладів освіти.

Хоббі та захоплення: прослуховування аудіокниг .

Робота над індивідуальною науковою проблемою 2023 р.:
Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників.

Теми лекцій доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів 2024 року:
 1. Штучний інтелект: виклики та можливості для освіти (для усіх категорій)
 2. Методика вивчення основ штучного інтелекту курсі інформатики ЗЗСО (для вчителів інформатики)
 3. Використання цифрових технологій для проєктування інклюзивного освітнього середовища (принципи універсального дизайну) (для усіх категорій)
 4. Оцінювання достовірності даних і надійності цифрових джерел та ресурсів (для усіх категорій)
 5. Правила критичного оцінювання інформації. Технології штучного інтелекту для розвитку медіаграмотності (для директорів)
Видавнича діяльність 2023 року:
 1. Олексюк О. Цифрове освітнє середовище як засіб організації освітнього процесу. Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 03 березня. 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 58–62. 
 2. Вітенко І.М., Олексюк О. Використання онлайн-сервісів та мобільних застосунків для формування екологічної компетентності учнів. Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 08-09 червня. 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 193–197. 
 3. Вітенко I., Олексюк О., Кучер Л. Формування SТЕМ-орієнтованого освітнього середовища Тернопільським ОКІППО. Імплементація Державного стандарту базової середньої освіти: виклики, реалізація, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн), 15 травня 2023 р. м.Житомир, 2023. С. 46–50. 
Участь у конференціях 2023 року:

 • Участь у Всеукраїнській інтернет-конференції «на урок» STEM-ОСВІТА в сучасних умовах: ідеї та можливості для реалізації (13-14 січня, 2023).
 • Участь з виступом у конференції “Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес у 2023 році в умовах сьогодення” (10 січня, 2023)
 • Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія» (06-07 лютого, 2023).
 • Участь в у Всеукраїнській презентаційній онлайн-конференції «Організаційно-педагогічні умови впровадження змішаного формату навчання» (22 лютого, 2023).
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення» (03 березня, 2022).
 • Участь з круглому столі «STEM-освіта від теорії до практики» (24 березня, 2023).
 • Організація та проведення онлайн-тренінгу, «Використання цифрових інструментів для розвитку ключових компетентностей і розробки STEM-проєктів» (24 березня, 2023).
 • Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання» (30-31 травня, 2023).
 • Участь з публікацією в Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди» (08-09 червня, 2023).
 • Участь у роботі XV Всеукраїнська науково-практична конференція  «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного  супроводу обдарованої особистості» (14-15 червня, 2023).

Робота над індивідуальною науковою проблемою 2022 р.:
Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників.

Теми лекцій доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів:
 1. Проєктування освітнього інформаційного середовища в ЗДО. 
 2. Засоби ІКТ в освіті. Класифікація ІКТ засобів (за методичним призначенням). 
 3. Особливості використання інформаційно комунікаційних і цифрових технології у роботі з дітьми дошкільного віку. 
 4. Цифрові технологій для реалізації дослідницьких методів навчання та STEM-проектів. 
 5. Дидактичні аспекти використання системи систем комп’ютерної математики у закладі загальної середньої освіти. 
 6. Сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому процесі. 
Видавнича діяльність 2022 року:

 1. Олексюк О. Методика використання сервісу підтримки навчання математичних дисциплін Desmos у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 40–43.
 2. Вітенко І., Олексюк О., Кучер Л. Деякі аспекти підготовки вчителя до реалізації STEM-навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 70–73.
 3. Олексюк В., Олексюк О. Розвиток освітнього середовища в умовах становлення цифрового суспільства. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29-30 верес. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 278–281.
 4. Вітенко І.М., Олексюк О. Організаційно-управлінські аспекти впровадження STEM-освіти. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 24 листопада. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 61–64.
 5. Вітенко I., Олексюк О., Кучер Л. Реалізація концепції STEM-освіти в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Наукові записки Малої академії наук України. 2022. № 3(25). С. 52–58. (стаття).
Участь у конференціях 2022 року:

 1. Участь в Міжнародній науково-практичній конференції “Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст  (09-10 червня, 2022)
 2. Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності”  (29-30 вересня, 2022)
 3. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «STEM-освіта: досвід, виклики, ідеї та рішення» (20-21 жовтня, 2022).
 4. Участь у Всеукраїнській онлайн-конференції «STEM-світ інноваційних можливостей» (10 листопада, 2022).
 5. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти» (24 листопада, 2022).
 6. Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні практики наукової освіти» (15-17 грудня, 2022).

Робота над індивідуальною науковою проблемою 2021 р.:

Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників.


Теми лекцій доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів:

 1. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогів в умовах цифровізації освіти. 
 2. Засоби інформаційно-цифрових технологій для реалізації дослідницьких методів навчання та STEM-проєктів.
 3. Сучасні інтернет-сервіси творчої роботи з навчальним матеріалом.
 4. Основні компоненти STEM-навчання: метод проектів, мейкерство, дослідницькі методики навчання.
 5. Інформаційна безпека в Інтернеті. Критичне оцінювання ресурсів мережі Інтернет.
 6. Методика використання систем комп’ютерної математики у моделі змішаного навчання.
 7. Імерсивні технології в освіті. 
Теми тренінгів:
 1. Тренінг «Конструювання та розроблення компетентнісних задач з математики у середовищі Teacher Desmos».
 2. Тренінг «Цифрові технологій для реалізації дослідницьких методів навчання та STEM-проектів».
 3. Навчальний тренінг «Компетентнісні завдання у навчанні математики: конструювання та впровадження. Проєктування задач у середовищі Teacher Desmos. Системи і засоби дистанційного навчання математики».

Видавнича діяльність 2021 року:

 1. Олексюк О. Р., Іванюк Т.Г. Методика використання сервісу Dеsmos як засобу розвитку професійних компетентностей вчителя математики. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.м. Тернопіль, 10-11 червня. 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 61–63.
 2. Олексюк О. Р., Вітенко І.М. Цифрові ресурси для навчання учнів на заняттях з геграфії. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.м. Тернопіль, 10-11 червня. 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 20–22.
 3. Сокол М.О., Олексюк О. Р. Технологія доповненої реальності як засіб формування мотивації до навчання. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.м. Тернопіль, 10-11 червня. 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 89–91.
 4. Олексюк О. Р. Вивчення можливостей та ризиків впровадження STEM-напрямів у закладі освіти. V Ґеретівські читання : зб. тез V Всеукраїнської наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 07-08 червня. 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 94–97.
 5. Олексюк О. Р. Розвиток STEM компетентностей вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : зб. тез VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Запоріжжя, 13-15 травня. 2021 р. Запоріжжя, 2021. С. 319–326.
 6. Олексюк О. Р., Вітенко І.М. Педагогічні умови розвитку фахових компетентностей вчителів природничо-наукових дисциплін за STEM-напрямами у системі післядипломної педагогічної освіти. Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін : зб. тез ІV міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету м. Кропивницький, 12-13 травня. 2021 р. Кропивницький: Льотна академія НАУ, 2021. С. 148–152.
 7. Олексюк О. Р. Розвиток інформаційно-пошукових умінь педагогів в умовах післядипломної освіти. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : зб. тез ІV міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 15-16 квітня. 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 329–331.
 8. Олексюк О. Р. Деякі аспекти організації дистанційного навчання учнів початкової школи на основі платформи ClassDojo. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : зб. тез ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. м. Черкаси, 15-21 березня. 2021 р. Черкаси. 2020. C. 247-249.
 9. Олексюк О.Р., Олексюк В.П. Деякі аспекти формування готовності педагогів до використання імерсивних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти. Імерсивні технології в освіті : збірник матеріалів І Науковопрактичної конференції з міжнародною участю. / упоряд.: Н.В. Сороко, О.П. Пінчук, С.Г. Литвинова. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. С. 114-118
 10. Олексюк О.Р. Інструмент SELFIE як ефективний засіб у проектуванні та розвитку безпечного цифрового середовища закладу освіти. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти : матеріали V регіональної науково-практичної конференції, м.Тернопіль, 26 листопада 2021р. Тернопіль, 2021 / упоряд.: Т.Г. Дідух, 2021. С. 90-94
 11. Нариси історії кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (2016-2021) / Петровський О. М., Вітенко І. М., Черняк В. М., Сокол М. О., Лопатка Г. Ф., Олексюк О. Р., Колодійчук О. Я., Смерека Г. І., Кучер Л. А., Миколів З. П. – Тернопіль: Тайп, 2021. – 124с
 12. Петровський О. М., Вітенко І.М., Олексюк О.Р. Реалізація концепції STEM-освіти у процесі підвищення кваліфікації учителів: методичні рекомендації ; за заг. ред. О. М. Петровського. Тернопіль : ТОКІППО, 2021. 186 с.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах 2021 року:
 1. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи: матеріали”, 10-11 червня 2021 року Тернопіль (10-11 червня, 2021). 
 2. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «V Ґеретівські читання», 07-08 червня 2021 року Тернопіль (07-08 червня, 2021). 
 3. Участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 13-15 травня. 2021 р. м. Запоріжжя, (13-15 травня, 2021). 
 4. Участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету, 12-13 травня. 2021 р. м. Кропивницький, (12-13 травня, 2021). 
 5. Участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», 15-16 квітня. 2021 р. м. Тернопіль, (13-15 квітня, 2021). 
 6. Участь у науково-практичному семінарі тренінгу для шкільних бібліотекарів (21 червня, 2021). 
 7. Участь у науково-практичному семінарі “Я дослідник” (17 червня, 2021). 
 8. Участь у науково-практичному семінарі “STEM-весна: підсумки” (03 червня, 2021). 
 9. Участьу вебінарі "Digital-trainer: антитіла до інфодемії" (07-10 червня, 2021). 
 10. Участь у науково-практичному семінарі тренінгу для вчителів трудового навчання “Формування та роозвиток пізнавальних якостей учнів, за допомогою обчислювальної платформи ARDUINO”(09 червня, 2021). 
 11. Участь у семінарі-тренінгу для вчителів природничо-математичних дисциплін «Розв’язування компетентнісних задач за допомогою комп’ютерного моделювання навчання (21 травня, 2021). 
 12. Участь у науково-практичному семінарі «Доступна робототехніка» (20 травня, 2021). 
 13. Участь у науково-практичній конференції «Математика і сучасне суспільство. Математична освіта на межі тисячоліть»( 19 травня, 2021). 
 14. Участь у вебінарі-тренінгу «семінару тренінгу “STEM-освіта: и виклики та можливості” (17 травня, 2021). 
 15. Участь у онлайн-тренінгу для вчителів природничих дисциплін та трудового навчання «Проєктування безпечного, комфортного, екологічно здорового освітнього середовища як інструмент інноваційного та змішаного навчання. Дорожня карта» (23 квітня, 2021). 
 16. Участь у практикумі для вчителів початкових класів «Інтерактивні інструменти для розвитку дослідницьких навичок учнів початкових класів» (22 квітня 2021) 
 17. Участь у навчально-практичному тренінгу «Компетентнісні завдання у навчанні математики: конструювання та впровадження. Проєктування задач у середовищі Teacher Desmos. Системи і засоби дистанційного навчання математики» (14 квітня, 2021 р.) 
 18. Участь у Всеукраїнській науково-практичній Iнтернет-конференції ”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, 15-21 березня 2021 року Черкаси (21 березня, 2021). 
 19. Участь у вебінарі “Використання Minecraft:EE як інструменту для проєктної діяльності в навчанні. Міжнародний STEM Чемпіонат з Minecraft:EE» (10 березня, 2021). 
 20. Участь у вебінарі-тренінгу «Компетентнісні завдання у навчанні математики: конструювання та впровадження. Системи і засоби дистанційного навчання математики. Проєктування задач у середовищі Teacher Desmos» (10 березня, 2021). 
 21. Участь Школи майстерності вчителя пілотного класу «Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя пілотного класу в умовах дистанційного навчання» (26 лютого, 2021 р.) 
 22. Участь у науково-практичному семінарі «STEM – світ інноваційних можливостей: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку» (25 лютого, 2021). 
 23. Участь у Вебінарі для новопризначених керівників закладів загальної середньої освіти “Системний самоаналіз документування управлінської діяльності у закладі загальної середньої освіти». (19 лютого, 2021). 
 24. Участь у роботі Науково-методичного дискурсу «Упровадження змішаного навчання математики в закладах загальної середньої освіти», (19 лютого, 2021). 
 25. Участь у роботі засідання Школи педагогічної майстерності ЗДНВ/МР опорних закладів області (25 березня, 2021). 
 26. Участь у вебінарі Формування дослідницької компетентності учнів на основі віртуального фізичного експерименту конференції (25 березня, 2021). 
Робота над індивідуальною науковою проблемою 2020 р.:
"Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників"
Теми лекцій доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів:
 1. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогів умовах формальної та неформальної освіти.
 2. Сучасні інтернет-сервіси творчої роботи з навчальним матеріалом
 3. Основні компоненти STEM-навчання: метод проектів, мейкерство, дослідницькі методики навчання.
 4. STEM-освіта як інноваційний підхід до розвитку природничо-математичної освіти.
 5. Методика використання систем комп’ютерної математики у моделі змішаного навчання.
 6. Імерсивні технології в освіті.
Теми тренінгів:
 1. Тренінг “Моделі впровадження STEM-освіти” (Вітенко І.М., Олексюк О.Р.)
 2. Тренінг “Засоби інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації дослідницьких методів навчання та STEM-проектів” (Олексюк О.Р.)
 3. Тренінг “Компетентнісні завдання у навчанні математики: конструювання та впровадження задач у середовищі Teacher Desmos”(Іванюк Т.Г., Олексюк О. Р.)
 4. Тренінг “Хмарні сервіси у професійній діяльності вчителів фізики та трудового навчання” (Олексюк О. Р., Гайда В. Я)
 5. Тренінг “Хмарні сервіси у професійній діяльності педагогічних працівників” (Олексюк О.Р.)
Видавнича діяльність 2020 року:
  1. Олексюк О. Р., Вітенко І.М. Цифрові інструменти вчителя для формування екологічної компетентності учнів. Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 177-179.
  2. Олексюк О. Р. Використання мобільних додатків для організації дослідницької роботи на уроках біології. Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 212-214.
  3. Олексюк О. Р. Практичні рекомендації щодо створення продуктивного STEM середовища в закладі освіти. Українська Хартія вільної людини – ціннісний базис для національної концепції «Нова українська школа» матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернрпіль, 29 квітня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 193-195.
  4. Олексюк О. Р. Деякі аспекти синергетичних ефектів у впровадженні STEM-освіти. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності. зб. тез ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 9-10 квітня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 263–265.
  5. Олексюк О. Р. Дидактичні аспекти використання системи Desmos у закладі середньої освіти. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: (Моделювання цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти). зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару. м.Київ, 5 березня 2020 р. Київ, 2020. С. 83–86.
  6. Олексюк О. Р. Застосування технології доповненої реальності в освітній галузі. Освіта ХХІ століття: реалії та перспективи розвитку. зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 6 листопада. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 272-279.
  7. Олексюк О.Р. Використання засобів сервісу DESMOS у професійній діяльності вчителя математики. Інформаційні технології у професійній діяльності : збірник матеріалів ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18 листопада 2020 р. Рівне-Київ: РОКІППО, 2020. C. 87-91.
  8. Олексюк О.Р. З досвіду використання Google Classroom для організації роботи кафедри у період карантинних обмежень. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти : збірник матеріалів ІV регіональної наук.-практ. конф., 26 листопада. 2020 р. Тернопіль: ТОКІППО, 2020. C. 47-51.
  9. Олексюк О.Р. З досвіду використання сервісів Google для організації дослідницького проекту. URL : http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/5685/1/Olesksiuk.pdf
  Видавнича діяльність 2019 року:
  • Олексюк О.Р. Сучасні інтернет сервіси для формування здоров’язбережувального освітнього середовища / О.Р. Олексюк, Г.І. Смерека // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019), [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: КРОК, 2019 – С. 113-115
  • Олексюк О.Р. Дидактичний потенціал системи Desmos у процесі навчання математики в закладі середньої освіти [Електронний ресурс] / О.Р. Олексюк // FOSS Lviv-2019: матеріали Міжнародної конференціії розробників і користувачів вільного програмного забезпечення.-Режим доступу http://conference.linux.lviv.ua/uk/main
  • Олексюк О.Р. Окремі аспекти формування STEM компетентностей педагогів у системі післядимломної педагогічної освіти/ О.Р. Олексюк // Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Кропивницький, 15-16 травня, 2019), – Кропивницький: СМП 2019 – С. 46-49
  • Олексюк О.Р. Дидактичний потенціал систем комп’ютерного тестування як засіб удосконалення електронних навчальних середовищ / О.Р. Олексюк // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. у 2-х ч. Ч. 2., (Тернопіль, 11-12 квітня, 2019), [ред.кол. : В.Кавецький(відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: СМП ТАЙП, 2019 – С. 98-100
  • Олексюк О. Р. Моделі впровадження STEM-освіти: методичні рекомендації / О. Р. Олексюк, І.М. Вітенко – Тернопіль: ТОКІППО , 2019. С.84.
  • Олексюк О.Р. Досвід використання хмарних технологій для організації дослідницького проекту в системі післядипломної педагогічної освіти / О.Р. Олексюк, І.М. Вітенко // «Передові наукові дослідження в Україні»: збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 27 вересня 2019 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2019. – С.32 – 34.
  • Олексюк О.Р. Хмарні технології як засіб побудови системи управління закладом післядипломної педагогічної освіти / О.Р. Олексюк // «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти»: збірник матеріалів ІІІ регіональної науково – практичної конференції, Тернопіль, 14 листопада 2019 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2019.
   Участь у конференціях 2019 року:
   •  Навчання у дистанційній «Web-STEM-школі – 2019» лютий-березень 2019»
   • Участь в онлайн-курсі «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти»» (23 січня, 13 лютого, 20 лютого 2019)
   • Участь у вебінарі з нагоди всесвітнього Дня безпечного Інтернету 2019 (04 лютого 2019)
   • Участь у вебінарі «STEM-простір: від простого до складного, від ідеї до практики» (20 березня 2019).
   • Участь у вебінарі «Ризики інтернету: як провести урок в 7-11 класах»» (01 лютого 2019).
   • Участь у вебінарі «Особливості проведення змагань ROBOfirst» (30 березня 2019).
   • Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» м. Тернопіль (11-12 квітня 2019 р.).
   • Участь у Міжнародній конференція розробників і користувачів вільного програмного забезпечення FOSS Lviv-2019» м. Львів (18-21 квітня 2019 р.).
   • Участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» м. Кропивницький (15-16 травня 2019 р.).
   • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін» м. Тернопіль (06-07 червня 2019 р.).
   • Участь у вебінарі з питань організації та проведення Всеукраїнських змагань «Роботрафік - 2020», 24 вересня 2019 р., м. Київ.
   • Участь у Програмі мережних академій Cisco на 2019-2020 навчальний рік (23 вересня-28 вересня 2019 р. )
   • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Передові наукові дослідження в Україні”, 27 вересня 2019 р., м. Тернопіль.
   • Участь у ІІІ регіональній науково – практичній конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти», 14 листопада, 2019 р., м. Тернопіль.
   • Участь у вебінарі з нагоди Міжнародного дня кібербезпеки компанії Cisco Talos Incident Response «Реагування на інциденти інформаційної безпеки. досвід полювання на загрози» (29 листопада, 2019).
   • Участь Тижні підвищення кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 н.р (09 грудня-13грудня 2019 р.).


   Робота над індивідуальною науковою проблемою 2018р.:

   "Мережні технології відкритої освіти як засіб інформатизації освітнього закладу".
   Теми лекцій доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів:
   1. Інформаційна безпека в Інтернеті. Критичне оцінювання ресурсів мережі Інтернет.
   2. Хмарні технології в освіті.
   3. Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів.
   4. STЕM-освіта як інноваційний підхід до розвитку природничо-математичної освіти.

   Видавнича діяльність 2018 року:

   • Олексюк О. Р. Адаптивне навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. Р. Олексюк // Адаптивні технології управління навчанням: матеріали четвертої міжнародної конференції. Одеса, 24–26 жовтня 2018 р. – Одеса, 2018. С.42 – 44.
   • Олексюк О.Р. Деякі аспекти інформаційної безпеки закладу освіти / О.Р. Олексюк // «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти»»: збірник регіональної науково-практичної конференції, Тернопіль, 20 листопада 2018 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – С.32 – 34.
   • Олексюк О.Р. Інформаційні технології як засіб формування здоров’язбережувального освітнього простору / О.Р. Олексюк // «Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) - запорука розвитку нації України»: збірник матеріалів обласної науково-практичної Інтернет-конференції, Тернопіль, 12 грудня 2018 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2019. – С.24 – 26.
   • Олексюк О. Р. Методика використання онлайн-платформ Go-LAB для організації дослідницького навчання / О. Р. Олексюк // STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції, Тернопіль, 25 квітня 2018 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – С. 53 – 55.
   • Олексюк О. Р. Інформаційно-освітнє середовище закладу післядипломної педагогічної освіти як засіб підвищення кваліфікації професійних кадрів/ О. Р. Олексюк // Розвиток професійної майстерності педагога: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 26-27 квітня 2018 р.)/ упорядн.: В.Є.Кавецький А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2018. – С. 233 – 235.

   Участь у конференціях 2018 року:

   • Участь в онлайн-конференції «STEM-весна – 2018: результати, надбання, перспективи»( 05.06. 2018 р.). м. Київ.
   • Участь у вебінарі “Використання матеріалів та інструментів програми академій Cisco в шкільному курсі інформатики та для СТЕМ-освіти” (20.06. 2018 р.). м. Київ.
   • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток професійної майстерності педагога” ( 26-27.04. 2018 р.). Тернопіль.
   • Участь у Всеукраїнській науково-практичній веб-конференції, «STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес» (25.04. 2018 р.). Тернопіль
   • Участь у тренінгу “Нові концепції навчання. Інноваційні методи розвитку мислення школярів на уроках математики” з виступом на тему “Елементи STEM освіти на уроках математики” 11.01.2018, м. Тернопіль.
   • Участь у вебінарі Методика організації змагань з моделювання “розумних” пристроїв Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю “Розвиток професійної майстерності педагога” ( 26-13.08. 2018 р.). м. Київ.
   • Участь у вебінарі Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів” м. Київ.” ( 25.03. 2018 р.). м. Київ.
   • Участь у вебінарі “STEAM — драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей і навичок майбутнього” ( 2.05. 2018 р.). м. Київ.
   • Участь у фіналі змагання для учнів з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House» (17.05. 2018 р.) м. Київ.
   • Участь у вебінарі “Інформаційно-комп’ютерні системи у процесі управління НУШ: можливості мережі”
   • Участь у вебінарі “Інформаційно-комп’ютерні системи у процесі управління НУШ: можливості мережі” ( 24.05. 2018 р.) м. Київ.
   • Участь у вебінарі “Медіаграмотність: Соціальні мережі у розвитку і саморозвитку вчителя” ( 07.06. 2018 р.) м. Київ.
   • Участь у вебінарі “Електронні освітні ігрові ресурси — нові можливості для Інклюзивної освіти” ( 08.06. 2018 р.) м. Київ.
   • Участь у вебінарі “Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога” ( 13.06. 2018 р.) м. Київ.   Робота над індивідуальною науковою проблемою 2017р.:

   «Мережні технології відкритої освіти як засіб інформатизації освіти».

   Консультування методистів РМК з питань:
   • упровадження елементів дистанційного навчання школярів;
   • створення інноваційного середовища в закладах освіти;
   • формування інформаційної культури учасників навчального процесу;
   • використання хмарних технології в освіти; 
   • інформаційної безпеки.
    Теми лекцій викладача кафедри змісту і методикнавчальних предметів:

   1. Хмаро орієнтовані технології в сучасній освіті.
   2. Інформаційна безпека користувачів мережі Інтернет. Розвиток інформаційної компетентності.
   3. Використання мережевих технологій у роботі вчителя.


   Видавнича діяльність: 2017 рік     Опубліковано статті у фаховій періодиці:
      • Олексюк В.П Актуалізація синергетичного підходу у дослідженні відкритої освіти / В.П. Олексюк, О.Р. Олексюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: збірник наукових праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – № 19 (26). – С. 113-117.
      • тези
      • Олексюк О. Р. Елементи STEM-освіти у початковій школі / О. Р. Олексюк // STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес: збірник матеріалів І регіональної науково-практичної веб-конференції, Тернопіль, 24 травня 2017 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С. 136 – 139. (тези)
      • Олексюк О. Р. Категорійний аналіз поняття «відкрита освіта» / О. Р. Олексюк // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (Тернопіль, 05-06 квітня 2017 р.)/ упорядн.: В.Є.Кавецький А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2017. – С. 198 – 200. (тези)
      • Олексюк О. Р. Елементи stem-освіти у початковій школі / О. Р. Олексюк, // STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес: збірник матеріалів І регіональної науково-практичної веб-конференції, Тернопіль, 24 травня 2017 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С. 131 – 133. (тези)
      • Олексюк О. Р. Психолого-педагогічні аспекти впровадження STEM-освіти у навчальних закладах / О. Р. Олексюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Тернопіль, 24 травня 2017 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С.56 – 61. – Режим доступу: http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/media/magazin/2017/09.11.2017.pdf (тези)
      • Олексюк О.Р. Використання смартфонів у педагогічній діяльності вчителя // «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми»: збірник матеріалів ІІ обласної науково-практичної Інтернет-конференції, Тернопіль, 30 листопада 2017 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С.00. (тези)
      • Олексюк О.Р. Інституційний репозитарій як засіб підтримки розвитку освітнього середовища області: методичні рекомендації / О.Р. Олексюк, В.П. Олексюк. - Тернопіль: ТОКІППО. -76 с. (методичні рекомендації)
      • Олексюк О.Р. Хмарні технології в освіті (ч-1) : методичні рекомендації / О.Р. Олексюк, В.П. Олексюк. - Тернопіль: ТОКІППО. - 64 с. (методичні рекомендації)
       Участь у конференціях 2016 рік:
       • Участь у круглому столі «Можливості реалізації STEM-освіти в початковій школі» у рамках VІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» 19.03.2016, м. Київ. 
       • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "FOSS Lviv-2016", 19-22.04.2015, м. Львів. 
       • Участь в обласній науково-практичній конференції “Теорія і практика організації електронного навчання у загальноосвітній школі” ( 24.03. 2016 р.). Тернопіль. 
        Участь у науково-методичних (науково-практичних) семінарах:
       • Виступ з теми « Використання технологій Веб 2.0. для забезпечення діяльності ДНЗ» на обласному семінарі на для завідувачів дошкільними навчальними закладами «Медіасередовище ДНЗ. Формування медіа-інформаційного світогляду дітей. Психологічний захист дітей від негативного впливу медіа-засобів» ( 08.04. 2015 р.) 
       • Виступ з теми «Структурні компоненти сайту ДНЗ. Створення дієвого інформаційного поля методичного кабінету» на обласному практикумі з ІКТ для завідувачів дошкільними навчальними закладами «Створення сайтів ДНЗ. Структурні компоненти сайту» (15.04. 2016р.). 
       • Тренінг для заступників ДНЗ на тему «Використання засобів ІКТ для підвищення якості інклюзивної освіти» (10 березня 2016) 
       • Тренінг для громадських експертів в освітній галузі на тему «Використання сервісів Веб 2.0 в системі роботи класного керівника» (9 березня 2016) 
       • Тренінг для вихователів дошкільних навчальних закладів на тему “Використання технології Веб 2.0 для навчально-методичного забезпечення корекційного навчання”(12 травня 2016) 
       • Виступ з теми «Дидактичні аспекти використання модуля Lesson системи MOODLE» на обласній науково-практичній конференції “Теорія і практика організації електронного навчання у загальноосвітній школі” ( 24.03. 2016 р.). 

       • Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій (20 лютого 2016). 
       • Член журі обласного огляду-конкурсу Web-сайтів методичних структур (червень 2016). 
       • Створення та наповнення сайту кафедри (квітень 2016року). 

       Видавнича діяльність 2016:

        • Олексюк О.Р. Модель використання системи DSpace для активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики / О.Р. Олексюк // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 154-160.
        • Олексюк О. Р. Формування інституційного репозитарію вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Олеся Романівна Олексюк // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «НАУКОВА МОЛОДЬ-2015. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=11.
        • Олексюк В. П. Системи комп’ютерного тестування знань учнів: аналіз програмних рішень /В.П. Олексюк, О. Р. Олексюк // Наукові записки. Сер.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / голов. ред. С.П. Величко; редкол.: В.Вовкотруб, Мая Гайдарова, В.Кушнір [та ін.]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 10, Ч.1. – С. 71-77.
        • Олексюк О. Р. Дидактичні аспекти використання модуля Lesson системи MOODLE / О. Р. Олексюк // Теорія і практика організації електронного навчання у загальноосвітній школі: матеріали обласної науково-практичної конференції, 21 березня 2016 р. - Тернопіль, 2016. С. 32 – 35.
        • Буган Ю.В. Досвід створення репозитарію інституту післядипломної педагогічної освіти на основі вільнопоширюваного програмного забезпечення Dspace / Ю.В. Буган, О. Р. Олексюк // Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2016 (19-20 квітня 2016 року.), Львів / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівська група користувачів Linux, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Брестський державний технічний університет, Українська академія друкарства. - Львів, 2016. – Режим доступу : http://conference.linux.lviv.ua/uk/reports/program
        • Олексюк О.Р. Інформаційне середовище освітнього навчального закладу як засіб соціалізації молоді/ О.Р. Олексюк // Організація освітнього простору для успішної соціалізації учнівської молоді: матеріали науково-методичної конференції, 28 вересня 2016 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2016. – С. 51–55.
        • Олексюк О.Р. Компонент LESSON системи управління навчанням MOODLE як засіб адаптивної системи дистанційного навчання /О.Р. Олексюк // Адаптивні технології управління навчанням ATL -2016: матеріали другої міжнародної конференції. Одеса, 21-23. – Одеса, 2016. – С. 72–75.
        • Олексюк О.Р. Рух Open Access як передумова становлення відкритої освіти/ О.Р. Олексюк, В. П. Олексюк // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми : матеріали науково-методичної конференції, 30 листопада 2016 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2016. – С. 100 – 109.
          Участь у конференціях:
        • Участь у круглому столі “STEM — світ інноваційних можливостей” 20.10.2015, м. Київ. 
        • Участь у презентації Міжнародного проекту дистанційного навчання “10 Min School”, 23.11.2015, м. Київ. 
        • Участь в он-лайн засіданні секції "STEM - світ інноваційних можливостей" у рамках VI Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології навчання обдарованої молоді" (3-4 грудня 2015).         Немає коментарів:

        Дописати коментар