Черняк Володимир Максимович

v.chernyak@ippo.edu.te.ua

Професор, в.о. завідувача кафедри змісту і методик навчальних предметів, доктор біологічних наук.
З 01 вересня 2017 року працює на кафедрі змісту і методик навчальних предметів.

Робота над індивідуальною науковою проблемою 2023 р.:
Інструментарій з управління знаннями з біології і природознавства, хімії, екології.

Теми лекцій доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів 2023 року:
 1. Сучасні тенденції розвитку науки, цивілізаційних змін.
 2. Огляд та аналіз кращих практик вітчизняного та міжнародного досвіду в контексті організації освітнього процесу.
Видавнича діяльність 2023 року:
 1. Черняк В.М., Кавчук Б. Б. Екологічне виховання молоді – один з пріорітетних напрямків роботи закладу в умовах воєнного стану. Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 08–09 черв. 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 45–62.
 2. Гапон С. В., Черняк В. М. Екологічне виховання студентської молоді на прикладі фіторізноманіття Ботанічного заказника «Голицький» (Тернопільська обл.). Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 08–09 черв. 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 69–72.
 3. Кагало О. О., Петровський О. М., Черняк В. М. Деякі аспекти зміни принципів менеджменту природоохоронних територій у повоєнний час. Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 08–09 черв. 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 76–79.
 4. Вітович Т. Б., Черняк В. М., Вітович Л. М. Освіта в умовах сьогодення. Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 08–09 черв. 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 200–202.
 5. Черняк В. М., Смерека Г. І. Гайда Юрій Іванович: вчений, педагог, новатор. На вшанування Юрія Івановича Гайди, якому виповнилося 60! Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 08–09 черв. 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 238–243.
 6. Черняк В. М., Галаган О. К., Дух О. І., Тригуба О. В. Життєвий і творчий шлях Цицюри Нелі Іванівни. З нагоди 55-річчя шановній колезі, педагогу, ботаніку присвячуємо. Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 08–09 черв. 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 244–249.
 7. Черняк В. М., Гандовська Л. В., Бойко Н. С., Дойко Н. М. Роль доктора біологічних наук Сергія Івановича Галкіна у становленні та розвитку Державного дендропарку «Олександрія» НАН України. Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 08–09 черв. 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 250–253.
Участь у конференціях 2023 року:
 1. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди» (08-09 червня 2023р.).

Робота над індивідуальною науковою проблемою 2022 р.:

Інструментарій з управління знаннями з біології і природознавства, хімії, екології.

Теми лекцій професора кафедри змісту і методик навчальних предметів:
 1. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи. 
 2. Дидактичні аспекти організації і реалізації дослідницької роботи учнів. 
 3. Сучасні проблеми методики викладання біології / хімії. 
 4. Біологічні дослідження. Планування і проведення. 
Видавнича діяльність 2022 року:

 1. Біостаціонар Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (2018-2022 рр.): словник-довідник / Черняк В. М., Петровський О. М., Вітенко І. М., Кучер Л. А., Миколів З. П., Смерека Г. І. – 2- ге вид., змін. і доповн. – Тернопіль: Тайп, 2022. 116 с.
 2. Черняк В.М., Бонюк З.Г., Качура Л.П., Смерека Г.І. Біолого-екологічні особливості і використання в озелененні видів, гібридів, форм, сортів роду Spiraea L. на прикладі біостаціонару ТОКІППО. «Еколого-біологічна освіта в концепції “Єдине здоров’я”» : матеріали Всеукр. конф. з міжн. участю, м. Тернопіль, 27–29 квіт. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 81–83.
 3. Бондаренко Т. Є., Черняк В. М. Використання інтерактивних технологій під час дистанційного навчання у воєнний час. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 96–99.
 4. Бригідир А. З., Черняк В. М. Компетентнісний підхід до реалізації екологічної освіти в сучасній школі. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 9–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 146–151.
 5. Вітенко І. М., Черняк В. М., Качура Л. П. Більче-Золотецький парк пам’ятка садово-паркового мистецтва на сучасному етапі його розвитку. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 151–154.
 6. Лохвицька М. Ф., Черняк В. М. Біорізноманіття Товстенської ОТГ Чортківського району Тернопільської області. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 165–168.
 7. Черняк В. М., Брич В. Я., Бонюк З. Г., Смерека Г. І. Роль біостаціонару ТОКІППО у концептуалізації професійних компетентностей учителя в умовах інноваційного простору сучасної школи при створенні моносаду таволг. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 187–190.
 8. Черняк В. М., Стефина В. Г. екскурсія екологічною стежиною Скала – Подільського парку «Торкатися краси можна тільки серцем!». Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 190–194.
 9. Вітович Л. М., Смерека Г. І., Черняк В. М. Важливість збереження здоров’я під час війни. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 200–204.
 10. Черняк В. М., Кучер Л. А. Ганна Зварич – науковиця-новаторка, прогресивна викладачка, успішна менеджерка освіти. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 253–261.
 11. Черняк В. М. Гичка Галина Іванівна – креативний і мудрий директор школи, педагог, ініціатор, пошуківець, експериментатор. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 09–10 черв. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 262–266.
Участь у конференціях 2022 року:
 1. Організація, підготовка і проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст»: запрошення, формування організаційного комітету, членів оргкомітету (09-10 червня 2022р.). 
 2. Участь у Всеукраїнській конференції з міжнародною участю «Еколого-біологічна освіта в концепції “Єдине Здоров’я”» (у режимі он-лайн) Тернопіль (27–29 квітня, 2022р.). 
 3. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (09-10 червня 2022р.).

Робота над індивідуальною науковою проблемою 2021 р.:

Інструментарій з управління знаннями з біології і природознавства, хімії, екології.

Теми лекцій професора кафедри змісту і методик навчальних предметів:

 1. Інноваційні особливості вирощування багаторічних квіткових культур, які зимують і не зимують у ґрунті. 
 2. Сучасний стан розвитку науки біології / хімії на Україні. 
 3. Актуальні проблеми збереження в Україні біологічного і ландшафтного різноманіття у контексті сучасних вимог. 
 4. Сучасний стан культивованої дендрофлори Волино-Поділля і перспективи її використання та охорона. 
 5. Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку.

Теми тренінгів:

 1. Тренінг «Формування екологічної культури та естетичного виховання засобами топіарного мистецтва».
 2. Тренінг «Формування історико-культурної, екологічної компетентності в педагогічних працівників відповідно до вимог концепції «Нова українська школа»»

Видавнича діяльність 2021 року:

 1. Біостаціонар Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти: словник-довідник / Черняк В. М., Петровський О. М., Вітенко І. М., Яценко Д. С., Кучер Л. А., Смерека Г. І. – Тернопіль: Тайп, 2021. – 68 с.
 2. Лопатка Г.Ф., Черняк В.М. Формування екологічної культури школярів в процесі вивчення біології. V Геретівські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. приуроченій пам’яті Ігоря Герети, м.Тернопіль, 07 червня 2021р. Тернопіль, 6 с.
 3. Лопатка Г.Ф., Черняк В.М., Смерека Г.І. STEM-освіта в освітньому процесі. Концептуалізація професійної компетентності вчителя в умовах освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 57-60
 4. Гордійчук А. В., Черняк В.М. Колекційно-експозиційні ділянки Ботанічного саду як можливість для впровадження інноваційних технологій навчання в умовах Нової української школи. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 78–79.
 5. Черняк В.М., Михаць О.Р., Кучер Л. А., Смерека Г. І. Роль Біостаціонару ТОКІППО в організації інноваційної освітньої діяльності та дослідно-експериментальної роботи. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 114–119.
 6. Петровський О. М., Вітович Л. М., Черняк В.М., Вітович Т. Б. Екологічна стежка «Неоціненні пам’ятки історії, культури і природи міста Бучача». Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 126–131.
 7. Петровський О. М., Нечипорук Г. Л., Черняк В.М. Козівський дитячий парк «Лісова пісня». Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 131–138.
 8. Проців Г. П., Черняк В.М., Люшняк С. Б. Актуальні проблеми збереження біологічного різноманіття в Тернопільській області. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 138–142.
 9. Проців Г. П., Черняк В.М., Люшняк С. Б., Невгад В. Про співпрацю навчальних закладів, громад та громадських організацій у справі охорони та збереження біорізноманіття Бережанського Опілля. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 142–144.
 10. Вітенко І.М., Черняк В.М. Петровський Олександр Миколайович: вчений, педагог, історик, археолог, культоролог, краєзнавець, методист, природоохоронець, громадсько-освітній діяч. На вшанування Петровського Олександра Миколайовича, якому виповнилося 60! Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 194–197.
 11. Прокопчук В. М., Кучер Л. А., Черняк В.М., Смерека Г. І. На вшанування Ніни Миколаївни Алексєєвої, видатної вченої, науковиці, оригінаторки. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 211–216.
 12. Федонюк Л. Я., Черняк В.М., Ярема О. М. Ярослав Федонюк: «Що таке життя... – це мить між минулим і майбутнім». Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 217–229.
 13. Черняк В. М., Смерека Г. І. Баточенко Володимир Миколайович: науковець, вчений, лісівник, інтродуктор, дослідник. На вшанування Баточенка Володимира Миколайовича, якому виповнилося 66! Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 229–233.
 14. Черняк В. М. Кагало Олександр Олександрович: вчений, педагог, природоохоронник, новатор, мандрівник. На вшанування Кагала Олександра Олександровича, якому виповнилося 59! Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 234–243.
 15. Черняк В. М. Тетяна Димань – знаний науковець, прогресивний викладач, успішний менеджер освіти. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 243–248.
 16. Черняк В. М. Кушнір Анатолій Іванович: вчений, педагог, природоохоронник, громадський діяч. На вшанування Кушніра Анатолія Івановича, якому виповнилося 67! Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 10–11 черв. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 249–255.
 17. Черняк В.М. Роль Біостаціонару ТОКІППО у концептуалізації професійних компетентностей учителя в умовах інноваційного простору сучасної школи. Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 08 жовт. 2021 р., за заг.редакцією В. Нехай. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2021. С. 61–63
 18. Черняк В.М. Роль Біостаціонару ТОКІППО у концептуалізації професійних компетентностей учителя в умовах інноваційного простору сучасної школи. Сталий розвиток регіонів України і Грузії під егідою інституту багатовекторної дипломатії США : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 05 жовт. 2021 р., Тернопіль, 2021. С. 0000.
 19. Нариси історії кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (2016-2021) /Авт. колектив: О. М. Петровський, І. М. Вітенко, В. М. Черняк, М. О. Сокол, Г. Ф. Лопатка, О. Р. Олексюк, О. Я. Колодійчук, Г. І. Смерека, Л. А. Кучер, З. П. Миколів / Заг. редакція: О. М. Петровський, В. М. Черняк. – Тернопіль: Тайп, 2021. – 114 с.
Участь у конференціях 2021 року:

 1. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «V Ґеретівські читання», приурочені пам’яті Ігоря Ґерети (07 червня 2021р.)
 2. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Концептуалізація професійної компетентності вчителя в умовах освітнього простору сучасної школи» (10-11 червня 2021р.)

Робота над індивідуальною науковою проблемою 2020 р.:

"Інструментарій з управління знаннями з біології і природознавства, хімії"

Теми лекцій професора кафедри змісту і методик навчальних предметів:
 1.  Унікальні перлини природи Тернопільщини, їх збереження і раціональне використання у майбутньому.
 2. Актуальні проблеми збереження в Україні біологічного і ландшафтного різноманіття у контексті сталого розвитку.
 3. Сучасний стан розвитку науки біології / хімії на Україні.
 4. Культивована дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та охорона в сучасних умовах середовища.
 5. Формування екологічної компетентності дітей молодшого шкільного віку.
 6. Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку.

Теми тренінгів:
 1. Тренінг “Наукові основи створення і функціонування шкільних дендраріїв”. (Черняк В.М.)
 2. Тренінг “Діяльнісно-експерементальна робота у природніх умовах на основі поєднання освітнього процесу з науковим дослідженням”. (Черняк В.М.)
 3. Тренінг “Формування екологічної культури та естетичного виховання засобами топіарного мистецтва”. (Черняк В.М.)
 4. Тренінг “Проблема збереження біорізноманіття” (Черняк В.М.)
 5. Тренінг “Формування історико-культурної, екологічної компетентності в педагогічних працівників відповідно до вимог концепції «Нова українська школа»”. (Черняк В.М.)
Видавнича діяльність 2020 року: 
 1. Черняк В.М., Проців Г.П. Галещук О.Р. Унікальні популяції відкасника татарниколистого (Carlina onopordifolia besser ex szafer) на території Бережанського Опілля (басейн Верхнього Дністра) та їх охорона. Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 83-86.
 2. Черняк В.М., Смерека Г.І. Біолого-екологічні особливості і використання в озелененні видів, гібридів, форм роду Spiraea L. на прикладі Біостаціонару БНАУ. Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 107-109.
 3. Петровський О.М., Черняк В.М., П’ятківський І.О., Леньків І.В., Проців Г.П. Природно-заповдіний фонд Бережанського Опілля: стан та перспективи створення. Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 124-129.
 4. Лохвицька М.Ф., Вітенко І.М., Черняк В.М. Екологічна стежка «Багатства природи с. Шипівці». Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 152-167.
 5. Черняк.В.М., Вітович Л.М. Формування екологічного світогляду учнів на уроках біології з використанням екологічних стежок. Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 226-231.
 6. Черняк В.М. Лавров Віталій Васильович: вчений, синеколог, лісознавець, педагог. На пошану Лаврову Віталію Васильовичу виповнюється 60! Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 236-245.
 7. Черняк.В.М., Смерека Г.І. Барановський Михайло Миколайович: вчений, еколог, дослідник, педагог. На пошану Барановському Михайлу Миколайовичу виповнюється 65! Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 246-249.
 8. Черняк.В.М. Тройчак Марія Іванівна: вчений, фітотерапевт, громадський діяч, меценат. На пошану Тройчак Марії Іванівні виповнюється 70! Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 249-256.
 9. Черняк В.М. Гревцова Ганна Терентіївна: видатний науковець, вчений педагог, новатор, мецинат. На пошану Гревцовій Ганні Терентіївні виповнюється 80! Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 256-264.
 10. Черняк В.М., Вітенко І.М., Леньків І.В., Проців Г.П. Чайковський Микола Петрович: заслужений природоохоронець України, почесний член Українського товариства мисливців і рибалок, член — кореспондент української академії наук України. Заповідний куточок імені Миколи Чайковського. Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища. зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 4-5 червня. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 264-272.
 11. Черняк В.М., Вітович Л.М., Вітович Т.Б. Екологічна стежка «Неоціненні пам’ятки культури і природи Бучаччини». Освіта ХХІ століття: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. м.Тернопіль, 06 листопада, 2020 р., Тернопіль, 2020. С.292–301
 12. Черняк В.М., Кучер Л.А. Роль біостаціонару ТОКІППО в організації інноваційної освітньої діяльності та дослідно-експериментальної роботи. Освіта ХХІ століття: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. м.Тернопіль, 06 листопада, 2020 р., Тернопіль, 2020. С. 302–322
            Робота на індивідуальною науковою проблемою 2019р.:

            "Інструментарій з управління знаннями з біології і природознавства, хімії"

            Теми лекцій професора кафедри змісту і методик навчальних предметів:
            1. Унікальні перлини природи Тернопільщини.
            2. Біорізноманіття України в контексті природних умов і середовища.
            3. Сучасний стан розвитку науки біології на Україні.
            4. Культивована дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та охорона.
            5. Формування екологічної компетентності дітей молодшого шкільного віку.
            6. Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку.

            Видавнича діяльність 2019 року:
            • Черняк В.М. Молоде покоління за здоровий спосіб життя у сучасній Україні / В.М. Черняк, Л.М. Вітович // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019), [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: КРОК, 2019 – С. 92-95
            • Бойко І.Є. Аптекарський город як об’єкт наукової, практичної, екологічної та оздоровчої роботи ТОВ “Жива земля Потутори” / І.Є. Бойко, Христина Лібергер, В.М. Черняк, // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019), [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: КРОК, 2019 – С. 187-189
            • Проців Г.П. Дослідження популяцій відкасника татарниколистого (Carlina Onopordifolia Besser Ex Szafer) на територіїї Бережанського Опілля / Г.П. Проців, І.М. Вітенко, В.М. Черняк // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019), [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: КРОК, 2019 – С. 200-204
            • Смук Н.Р. На пошану Сологуба Анатолія Івановича, видатного вченого, креативного педагога, новатора / Н.Р. Смук, В.М. Черняк // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019), [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: КРОК, 2019 – С. 211-217
            • Черняк В.М. На пошану Крижанівського Анатолія Васильвича, директора Тернопільської української гімназії ім. Івана Франка / В.М. Черняк // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019), [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: КРОК, 2019 – С. 217-225 
             Участь у конференціях 2019 року: 
            • Організація, підготовка і проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін»: запрошення, формування організаційного комітету, членів оргкомітету (06-07 червня 2019р.).
            • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” у ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (10-11 жовтня 2019).
            • Участь у роботі науково-технічної ради Кременецького ботанічного саду (як член ради) 29.08.2019 року, 20.12. 2019 року.
            Робота на індивідуальною науковою проблемою 2018р.:

            "Інструментарій з управління знаннями з біології і природознавства, хімії"

            Теми лекцій професора кафедри змісту і методик навчальних предметів: 

            1. Унікальні перлини природи Тернопільщини.
            2. Біорізноманіття України в контексті природних умов і середовища.
            3. Сучасний стан розвитку науки біології на Україні.
            4. Культивована дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та охорона. 

            Видавнича діяльність 2018 року:

            • Черняк В.М. Біостаціонар Білоцерківського національного аграрного університету: словник-довідник / В.М. Черняк, С.М. Левандовська. - Тернопіль: Тайп, 2018. - 76с.
            • Черняк В.М. НАУКОВІ ОСНОВИ ЛІСОІНТРОДУКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВОЛИНО-ПОДІЛЛІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА / В.М. Черняк. // Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво: матеріали Міжнародної наук. - практ. конф. (Тернопіль, 17-18 травня, 2018 р.)[ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: Вид. Центр ТОКІППО, 2018 – С.33-41.
            • Черняк В.М. БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ТА КУЛЬТИВАРІВ РОДУ THUJA L. В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТА ВІННИЦЯ / В.М. Черняк., Ю.В. Коваль // Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво: матеріали Міжнародної наук. - практ. конф. (Тернопіль, 17-18 травня, 2018 р.)[ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: Вид. Центр ТОКІППО, 2018 – С.116-119.
            • Черняк В.М. БІОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NEES НА ТЕРИТОРІЇ БІОСТАЦІОНАРУ ВНАУ / В.М. Черняк, В.М. Прокопчук, В.В. Монарх // Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво: матеріали Міжнародної наук. - практ. конф. (Тернопіль, 17-18 травня, 2018 р.)[ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: Вид. Центр ТОКІППО, 2018 – С.119-124.
            • Черняк В.М. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NEES. НА ТЕРИТОРІЇ БІОСТАЦІОНАРУ ВНАУ / В.М. Черняк, В.М. Прокопчук, В.В. Монарх // Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво: матеріали Міжнародної наук. - практ. конф. (Тернопіль, 17-18 травня, 2018 р.)[ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: Вид. Центр ТОКІППО, 2018 – С.244-246.
            • Черняк В.М. ІСТОРІЯ ІНТРОДУКЦІЇ І АКЛІМАТИЗАЦІЇ КУЛЬТИВОВАНОЇ ДЕНДРОФЛОРИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ УКРАЇНИ У XVI–XXI СТОЛІТТЯХ / В.М. Черняк, І.М. Вітенко, О.М. Гавриленко // Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Тернопіль, 17-18 травня, 2018 р.)[ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: Вид. Центр ТОКІППО, 2018 – С.278-284.
            •   Гордійчук А.В. Закладання колекційної ділянки “Сад магнолій” у селі Гадинківці Тернопільської області / В.М. Черняк, А.В. Гордійчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення фіторізноманіття у науково-дослідних установах та навчальних закладах України” (присвячена 5-річчю заснування Хорольського ботанічного саду 4 жовтня 2018р.). Хорол., 2018. - С. 95
            • Молодь за здоровий спосіб життя / В. М.Черняк, Г. Ф. Лопатка, Л.М. Вітович, Т.Б. Вітович // Здоровий спосіб життя - запорука розвитку нації України : збірник матеріалів обласної веб-конференції, Тернопіль, 12 грудня 2018 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – С.40-44 .
            • ЖИТТЯ У ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ... (до 87-річчя садівника, паркобудівника, краєзнавця, письменника, громадського діяча Василя Григоровича Корчемного) / О.М. Байрак, Ю.О. Клименко, Л.П. Царик, В.М. Черняк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, що приурочена до Дня народження Ігоря Герети (26 вересня 2018р.) – Тернопіль, 2018. - С. 21-25. 
            • Черняк В.М., Олешко О.Г. Роль біостаціонару Білоцерківського аграрного університету в підготовці фахівців садово-паркового господарства. Науково-організаційні підходи до використання сучасних принципів ландшафтного дизайну у формуванні експозицій заповідних парків України: збірка наукових статей. - Полтава: Дивосвіт. 2018. - С. 81-87.
            Участь у конференціях 2018 року:
            • Всеукраїнська науково-практичної веб-конференція STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес. (25 квітня 2018року ТОКІППО)
            • Організація, підготовка і проведення Міжнародної науково-практичної конференції на тему “Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво”: запрошення, формування організаційного комітету, членів оргкомітету (17-18 травня 2018р.).

             Робота над індивідуальною науковою проблемою 2017р.:
              “Інструментарій з управління знаннями з біології і природознавства”.

             Консультування методистів РМК з питань:

             • Застосування технології розвитку критичного мислення в навчально-виховному процесі;
             • Застосування морально-гуманістичних якостей фахівців соціальної сфери;
             • Організації роботи з обдарованими учнями.

             Теми лекцій професора кафедри змісту і методик навчальних предметів:

             1. Унікальні перлини природи Тернопільщини.
             2. Біорізноманіття України в контексті природних умов і середовища.
             3. Сучасний стан розвитку науки біології.
             4. Навколишнє середовище і здоров'я.
             5. Озеленення пришкільної території. Шкільний дендрарій.
             6. Культивована дендрофлора Волино-Поділля - перспективи її використання та збагачення.
             Видавнича діяльність 2017рік:
             • А.В. Гордійчук, В.М. Черняк, Н.І. Цицюра. Деякі аспекти історії інтродукції представників родини Magmoliaceac Juss на Волино-Поділлі. Науковий вісник НЛТУ України №27(4). - Львів. 2017 — С. 36-38.
             • Черняк В.М. Унікальні дерева Волино-Поділля, перспективи їх використання та збагачення // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту” (До 10-річчя відкриття напряму підготовки “Лісове та садово-паркове господарство”) 25-26 травня 2017 року.- Біла Церква, 2017. С.143-145.
             • Решетнюк А.С., Черняк В.М. Біоекологічні особливості видів роду Magnolia L. На біостаціанарі БНАУ, перспектива їх використання в озелененні / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту” (До 10-річчя відкриття напряму підготовки “Лісове та садово-паркове господарство”) 25-26 травня 2017 року.- Біла Церква, 2017. С.117-119.
             • Ткаченко І.С., Черняк В.М. Таксономічний аналіз видового та формового складу роду Thuja L., що використаний в озелененні міста Біла Церква / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту” (До 10-річчя відкриття напряму підготовки “Лісове та садово-паркове господарство”) 25-26 травня 2017 року.- Біла Церква, 2017. С.137-139.
             • Лопатка Г.Ф., Черняк В.М. Моніторинг оцінювання якості освіти в закладі загальної середньої освіти / Г.Ф. Лопатка, В.М. Черняк // Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами: збірник матеріалів І регіональної науково-практичної конференції, Тернопіль, 13 листопада 2017 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С.71-72.
              Участь у конференціях 2017р.:

              • Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту” (До 10-річчя відкриття напряму підготовки “Лісове та садово-паркове господарство”) (25-26 травня 2017 року.- Біла Церква).
              • Участь у ІІ обласній науково-практичній Інтернет-конференції «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми» м. Тернопіль ( 24-30.10. 2017 р.). Тернопіль.
              • Участь у І регіональній науково-практичній конференції “Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами” (13.11.2017р.)
              • Підготовка, проведення ІІ обласної науково-практичної Інтернет-конференції ««Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми» (30.11. 2017 р.).

              Немає коментарів:

              Дописати коментар